Λογότυπο Μέτρηση ΕΠΕ
ΕΣΠΑ
Σύνδεσμος για ISO
Choose your language: english | ελληνικά
υπηρεσίες / μελέτη
initial slideshow image
Στον τομέα των μελετών παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

- Αρχιτεκτονικά – Πολεοδομικά
  • Αρχιτεκτονικές μελέτες
  • Πολεοδομικές μελέτες οικισμών
  • Διευθέτηση και λύση πολεοδομικών θεμάτων
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Σύνταξη φακέλου για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στη ρύθμιση του Ν.4178/2013
- Εκτιμήσεις αξίας ακινήτων

- Υδραυλικά
  • Καθορισμός ρεμάτων
  • Υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες
- Οδοποιία
  • Μελέτες οδοποιίας
  • Μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων
Νέα & ειδήσεις
Ερωτηματολόγιο
Πρόσβαση ΑΜΕΑ  Πρόσβαση ΑΜΕΑ
απόκρυψη