Λογότυπο Μέτρηση ΕΠΕ
ΕΣΠΑ
Σύνδεσμος για ISO
Choose your language: english | ελληνικά
υπηρεσίες
initial slideshow image
Η ΜΕΤΡΗΣΗ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών αντικειμένων. Ειδικότερα οι τομείς που η εταιρία παρέχει υπηρεσίες είναι η τοπογραφία, ότι δηλαδή έχει σχέση με μετρήσεις, φωτογραμμετρία-φωτοερμηνεία, που αναφέρεται στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών, τα αρχιτεκτονικά-πολεοδομικά, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες δηλαδή, υδραυλικά και οδοποιία και κατασκευή τεχνικών έργων.

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει την στιγμή αυτή η επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες ανά τομέα, περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω:

Νέα & ειδήσεις
Ερωτηματολόγιο
Πρόσβαση ΑΜΕΑ  Πρόσβαση ΑΜΕΑ
απόκρυψη