Ιστορικό - εταιρικό προφίλ .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.

Η Τεχνική Εταιρεία ΜΕΤΡΗΣΗ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1985 από τον Αντώνη Αντωνόπουλο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. με διδακτορικό στο Πολυτεχνείο του Αννόβερου Γερμανίας και τον Σταύρο Αντωνόπουλο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Οι αδερφοί Αντωνόπουλοι είναι διαχειριστές της εταιρίας και εργάζονται για αυτήν από την σύσταση της μέχρι και σήμερα. Η εταιρία, είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από το 1987 με αριθμό μητρώου 465. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Αγίων Αναργύρων 25 στο Κρανίδι, την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Ερμιονίδας.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στην περιοχή του Δήμου Ερμιονίδας, αλλά και σε γειτονικούς Δήμους, από το 1987. Ξεκίνησε με την παροχή, σχεδόν αποκλειστικά, τοπογραφικών υπηρεσιών. Γρήγορα όμως, η ΜΕΤΡΗΣΗ, άρχισε να διευρύνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία είναι η Τοπογραφία, η Μελέτη και η Κατασκευή.

 Έτσι σήμερα, σε ότι αφορά την Τοπογραφία η ΜΕΤΡΗΣΗ παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

α) Κλασσική Τοπογραφία, (διαχείριση ιδιοκτησιακών θεμάτων, κτηματολόγιο, πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, διαδικασία καθορισμού αιγιαλού, κ.α.)
β) Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας
γ) Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία.
δ) Υποστήριξη ΒΙΜ (Building Information Management.

Στον τομέα της Μελέτης η ΜΕΤΡΗΣΗ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
α) Αρχιτεκτονικά – πολεοδομικά, (αρχιτεκτονικές μελέτες, πολεοδομικές μελέτες οικισμών, διευθέτηση και λύση πολεοδομικών θεμάτων, έκδοση οικοδομικών αδειών, ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών στο Ν.4178/2013).
β) Εκτιμήσεις αξίας ακινήτων.
γ) Υδραυλικά: υδραυλικές & υδρολογικές μελέτες, διαδικασία καθορισμού ρεμάτων.
δ) Οδοποιία: μελέτες οδοποιίας και μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων.

Στην Κατασκευή τεχνικών έργων, παρέχονται :
α) Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών,
β) Οργάνωση εργοταξίων – Project management
γ) Υποστήριξη κατασκευαστικής δραστηριότητας με αποτυπώσεις, χαράξεις & επιμετρήσεις
δ) Εργολαβική κατασκευή έργων σε συνεργασία με σταθερούς και αξιόπιστους συνεργάτες.

Η πολύχρονη εμπειρία και η συνέπεια που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδείξει η ΜΕΤΡΗΣΗ, καθώς και ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός της, σε συνδυασμό με την υψηλού επιπέδου στελέχωση της, την έχει εντάξει στις πρώτες θέσεις στους τομείς που δραστηριοποιείται. Για παράδειγμα στον τομέα της τοπογραφικής αποτύπωσης, οι εργασίες – μελέτες που έχει πραγματοποιήσει, ξεπερνούν τα 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Στο πελατολόγιο της εταιρίας, που αριθμεί περισσότερους από 4.500 πελάτες, υπάρχουν αρκετοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί, εταιρίες που πραγματοποιούν τουριστικές επενδύσεις, επιχειρηματίες αλλά και απλοί ιδιώτες. Η εταιρία έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία της Ελλάδας, αλλά και με τεχνικές εταιρείες & γνωστούς αρχιτέκτονες από το εξωτερικό.

H ΜΕΤΡΗΣΗ, συνεργάζεται και υποστηρίζει τις παρακάτω επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν επίσης στους ιδρυτές της:
• Την κατασκευαστική εταιρία ΑΛΦΑ ΔΟΜΗΣΗ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και δραστηριοποιείται κύρια στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών έργων υψηλών απαιτήσεων.
• Την ατομική επιχείρηση του Σταύρου Αντωνόπουλου, η οποία δραστηριοποιείται κύρια στον τομέα της κατασκευής δημοσίων έργων.
• Την επιχείρηση Σ. Αντωνόπουλος κ. ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία διαθέτει πτυχίο εργολήπτη του Δημοσίου και αναλαμβάνει δημόσια και δημοτικά έργα.
• Την ατομική επιχείρηση του Αντώνη Αντωνόπουλου, η οποία διαθέτει μελετητικό πτυχίο Δημοσίου και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες επίβλεψης μηχανικού.

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρία, είναι πλήρης και εκσυγχρονίζεται συχνά για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της.
Το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις εργασιακές ικανότητες αλλά και την τιμιότητα και την ηθική τους.
Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τις τοπογραφικές μελέτες & μετρήσεις.