Εξοπλισμός .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :. 

Ο εξοπλισμός που διαθέτει, είναι πλήρης και εκσυγχρονίζεται συχνά για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών της.

Υπάρχει, ένα πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό γραφείο με δίκτυο 7 ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτές Α4, Α3, scanner, φωτοτυπικό μηχάνημα, Plotter, ειδικά λογισμικά προγράμματα τοπογραφίας, αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, υδραυλικών μελετών, έκδοσης αδειών, οικονομικής διαχείρισης έργων, κ.α. καθώς και πλήρης εξοπλισμός τοπογραφικών μετρήσεων με 3 Total Station, GPS και τα σχετικά παρελκόμενα. Επίσης η εταιρεία διαθέτει 5 αυτοκίνητα για την υποστήριξη των υπηρεσιών της.

Αναλυτικότερα:

Όργανα μέτρησης

 

Τα όργανα μέτρησης που διαθέτει η εταιρία είναι:

 

 1. Total station Leica TS06 plus 3΄΄, σε χρήση
 2. Total station South NTS – 362R, σε χρήση
 3. Total station Sokkia Set 600, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
 4. Ζεύγος δορυφορικών δεκτών (GPS) Leica GS14 3,75G, σε χρήση
 5. GPS χειρός Garmin, σε χρήση
 6. GPS SOKKIA Stratus μονόσυχνο
 7. Χωροβάτης JENA Ni020, σε επιχειρησιακή ετοιμότητα
 8. Μετροταινίες μεταλλικές ακριβείας και άλλα δευτερεύοντα όργανα σε επιχειρησιακή ετοιμότητα

Προγράμματα Η/Υ (software)

 

Τα προγράμματα Η/Υ (Software) που διαθέτει η εταιρία είναι:

 

 1. VERM 5.0, Πακέτο τοπογραφίας με 3 θέσεις εργασίας
 2. Autocad, εκδόση 2005 με 1 θέση εργασίας
 3. Autocad, εκδόση 2012 με 1 θέση εργασίας
 4. ADEIA-BASE 4Μ, αμοιβές μηχανικού με 1 θέση εργασίας
 5. Runet APD, Υπολογισμός ΙΚΑ, ΑΠΔ με 1 θέση εργασίας
 6. ATLAS ERGON IRIS, διαχείριση έργων με 1 θέση εργασίας
 7. Πακέτο Ποταμών, Τεχνολογισμική με 1 θέση εργασίας
 8. Τακτοποίηση Αυθαιρέτων, Civiltech με 1 θέση εργασίας
 9. ArhiCAD16, αρχιτεκτονικά, 3D με 1 θέση εργασίας
 10. VERM-ΦΩ.Σ, λογισμικό φωτογραμμετρίας με 1 θέση εργασίας
 11. VERM-Ορθοφωτογραφία με 1 θέση εργασίας

 

Οχήματα

 

Η εταιρία διαθέτει πέντε αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες μετακινήσεις του προσωπικού και των εταίρων της.

 

 1. JEEP SUZUKI
 2. STATIONWAGON OPEL ASTRA
 3. NISSAN NAVARA PICKUP 4Χ4
 4. TOYOTA PICKUP
 5. FIAT STRADA PICKUP