Υπηρεσίες - Κατασκευή .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.

Στην Κατασκευή των Τεχνικών Έργων μετά τη μακρόχρονη εμπειρία της ΜΕΤΡΗΣΗ, οι ιδιοκτήτες της δημιούργησαν την κατασκευαστική εταιρεία Α-Δόμηση / Αντωνόπουλος Ο.Ε. Η νέα εταιρεία ασχολείται κύρια με την κατασκευή ιδιωτικών έργων υψηλών απαιτήσεων:

– Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
– Οργάνωση εργοταξίων – Project management
– Υποστήριξη κατασκευαστικής δραστηριότητας

  • Αποτυπώσεις
  • Χαράξεις
  • Επιμετρήσεις

– Εργολαβική κατασκευή έργων σε συνεργασία με σταθερούς και αξιόπιστους συνεργάτες.