Ανθρώπινο Δυναμικό .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :. 

Το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις εργασιακές ικανότητες αλλά και την τιμιότητα και την ηθική τους. Στην εταιρεία απασχολούνται εκτός από τους δύο ιδρυτές της Αντώνη Αντωνόπουλο (Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. με διδακτορικό στο Αννόβερο της Γερμανίας) και τον Σταύρο Αντωνόπουλο (Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π) άλλοι δύο μηχανικοί (ένας Αρχιτέκτονας Ε.Μ.Π και ένας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.). Ακόμα υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη και εξειδικευμένο τοπογραφικό συνεργείο (2 ατόμων). Επίσης υπάρχει συνεργάτης πτυχιούχος γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης καθώς και συνεργάτες εργοδηγοί. Τέλος υπάρχει άριστη συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους υπεργολάβους της περιοχής όλων των ειδικοτήτων.

Η διοικητική δομή της επιχείρησης έχει τη μορφή της πυραμίδας. Στην κορυφή αυτής βρίσκονται και διοικούν οι ιδρυτές αδελφοί Αντωνόπουλοι. Παρακάτω ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός, βρίσκονται οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες οι οποίοι καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ φάσμα εργασιακών δραστηριοτήτων.

Προσωπικό επιχείρησης

Το προσωπικό της εταιρίας μας είναι:
– Εταίροι – Διευθυντικά στελέχη:

 • Διδάκτωρ (Dr.-Ing) Αντώνης Αντωνόπουλος
  Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Σταύρος Αντωνόπουλος
  Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Σοφία Αντωνοπούλου
  Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

– Εργαζόμενοι:

 • Κώστας Καπόγιαννης
  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
 • Κατερίνα Στάπα
  Γραμματειακή υποστήριξη

Εξωτερικοί συνεργάτες

Η εταιρία χρησιμοποιεί επίσης εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εργοταξίου καθώς και σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του, χρησιμοποιεί ως συνεργάτη τον Λάζαρο Νικολέτο διπλωματούχο Γεωπόνο Α.Π.Θ.
Για την επίβλεψη τεχνικών έργων χρησιμοποιείται επικουρικά έμπειρος εργοδηγός.