Αρχική Σελίδα .: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.  

Η Τεχνική Εταιρεία ΜΕΤΡΗΣΗ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1985 από τον Δρ.-Μηχανικό Αντώνη Αντωνόπουλο και τον Σταύρο Αντωνόπουλο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Δραστηριοποιείται με συνέπεια και συνέχεια σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών αντικειμένων τα οποία περιλαμβάνουν τοπογραφικές εργασίες, μελέτες φωτογραμμετρίας, φωτοερμηνείας, αλλά και μελέτες οδοποιίας, υδραυλικών, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Επίσης,  δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών ιδιωτικών έργων υψηλών απαιτήσεων ως επιβλέπων ή /και ως διαχειριστής έργου (Project manager). Το 2010 οι ίδιοι ιδιοκτήτες δημιούργησαν την κατασκευαστική εταιρεία ΑΛΦΑ ΔΟΜΗΣΗ – ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε., η οποία δραστηριοποιείται κύρια στον τομέα της κατασκευής ιδιωτικών έργων.

Η ΜΕΤΡΗΣΗ και η Α-ΔΟΜΗΣΗ, διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο απαρτίζεται από 4 μηχανικούς, διοικητικό προσωπικό και εξειδικευμένο τοπογραφικό συνεργείο. Επίσης υπάρχουν σταθερές συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες σε όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και μη αντικείμενα.

Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, software, hardware και όργανα μέτρησης.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τις τοπογραφικές μελέτες και μετρήσεις.

Όλα τα παραπάνω κάνουν τη ΜΕΤΡΗΣΗ ικανή να μπορεί να αναλάβει και να ολοκληρώσει με επιτυχία, αξιόπιστα και ποιοτικά μεγάλο φάσμα εργασιών στο τομέα της τοπογραφίας, των μελετών, των αδειοδοτικών διαδικασιών αλλά και στον τομέα της κατασκευής.