.: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :.

ISO 9001:2008

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών της αλλά και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Με γνώμονα τα παραπάνω η ΜΕΤΡΗΣΗ προχώρησε αρχικά στο σχεδιασμό και εν συνεχεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών, κάτι που ελάχιστα τεχνικά γραφεία διαθέτουν.

Έτσι η ΜΕΤΡΗΣΗ σήμερα έχει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής τις τοπογραφικές μελέτες και μετρήσεις.