.: ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ :. 

Η ΜΕΤΡΗΣΗ δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών αντικειμένων. Ειδικότερα οι τομείς που η εταιρία παρέχει υπηρεσίες είναι η τοπογραφία, ότι δηλαδή έχει σχέση με μετρήσεις, φωτογραμμετρία-φωτοερμηνεία, που αναφέρεται στην επεξεργασία αεροφωτογραφιών, τα αρχιτεκτονικά-πολεοδομικά, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες δηλαδή, υδραυλικά και οδοποιία και κατασκευή τεχνικών έργων. Οι Υπηρεσίες που προσφέρει την στιγμή αυτή η επιχείρηση και οι συνεργαζόμενες με αυτή εταιρίες ανά τομέα, περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω:

> Τοπογραφία

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

– Κλασσική Τοπογραφία
– Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας
– Φωτογραμμετρία – Φωτοερμηνεία
– Υποστήριξη BIM (Building Information Management)

> Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ

– Αρχιτεκτονικά
– Πολεοδομικά
– Εκτιμήσεις αξίας ακινήτων
– Υδραυλικά
– Οδοποιία

> Κατασκευή

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

– Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
– Project management
– Υποστήριξη κατασκευαστικής δραστηριότητας
– Εργολαβική κατασκευή έργων